I VÅTT OG TØRT

Møblene i baderommet skal kunne leve opp til de samme forventningene du har til de øvrige møblene i boligen.
De må ha en egen tiltrekningskraft. Gi en god følelse. By på farge, form og funksjon.
Og kunne stå seg over tid og trender. Om vi har lyktes? Det er helt opp til deg. Men vi lover at vi gitt alt vi har.